4 черв. 2010 р.

Оценивание ответов по украинскому языку и литературе. Таблица. ЗНО 2010

Так как сайт УЦОЯО не хочет делится прямыми ссылками на скачивание файлов, пришлось, дабы ответить на Ваши вопросы, табличку оценивания скачать, обработать и разместить у себя.

Пользуйтесь:


Оцінювання відповідей на завдання тесту


з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року (в балах)

№ завдання Максимальний бал Примітка
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
25 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
26 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
27 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
28 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
58 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
59 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
60 4 За кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
Власне висловлення 24 Завдання оцінюється екзаменаторами за спеціальними критеріями

Схема оцінювання власного висловлення з української мови

Критерії оцінювання Кількість балів
Зміст тексту 1. Чітке формулювання тези висловлення2, 1, 0
2. Переконливість аргументів (не менш як два), їх доцільність2, 1, 0
3а. Використання прикладів з художньої літератури (інших видів мистецтва)2, 1, 0
3б. Використання прикладів з історії, суспільно-політичного життя, прикладів із власного життя2, 1, 0
4. Логічність і послідовність викладу думок2, 1, 0
5. Відповідність висновку тезі й наведеним аргументам2, 1, 0
Загалом за зміст: 12
Мовленнєве оформлення
6а. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок Кількість балів
0 – 1 (негруба)6
1 – 25
3 – 44
5 – 73
8 – 122
13 – 161
6б. Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок Кількість балів
06
1 – 25
3 – 44
5 – 63
7 – 82
9 – 101
Загалом за мовленнєве оформлення: 12

Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 24.

Спасибо сайту УЦОЯО