1 вер. 2010 р.

Перечень конкурсных предметов (приложение 1 к условиям приема 2011)

Здравствуйте, уважаемые читатели!


Размещаю дополнительные документы МОН, относящиеся к теме: поступление в вузы в 2011 году


Приложение №1 к проекту условий приема в высшие учебные заведения Украины в 2011 году касается поступающих в вузы III-IV уровней аккредитации ( для получения образовательно-квалификационного уровня бакалавр).


Додаток 1


до Умов прийому до вищих


навчальних закладів УкраїниПерелік


конкурсних предметів та творчих конкурсів


при вступі на основі повної загальної середньої освіти


до вищих навчальних закладів


для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра


(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Шифр галузіНайменування галузі знань(напряму)Напрям підготовки (спеціальність)Код напряму підготовки (спеціальності)Назва предметів та творчих конкурсів
0101Педагогічна освітадошкільна освіта6.010101українська мова та література, біологія,

математика або історія України
початкова освіта6.010102українська мова та література, математика,

біологія або історія України
технологічна освіта6.010103українська мова та література, математика,

фізика або хімія
професійна освіта

(за профілем)
6.010104українська мова та література, математика,

фізика або хімія
корекційна освіта

(за нозологіями)
6.010105українська мова та література, біологія,

іноземна мова або історія України
соціальна педагогіка6.010106українська мова та література, історія України,

іноземна мова або біологія
0102Фізичне виховання, спорт і здоров’я людинифізичне виховання*6.010201українська мова та література, біологія,

творчий конкурс
спорт6.010202українська мова та література, біологія,

творчий конкурс
здоров’я людини*6.010203українська мова та література, біологія,

фізика або хімія
0201Культуракультурологія6.020101українська мова та література, історія України,

іноземна мова або російська мова
книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія6.020102українська мова та література, історія України,

іноземна мова або російська мова
музейна справа

та охорона пам’яток історії та культури
6.020103українська мова та література, історія України,

іноземна мова або російська мова
народна художня творчість6.020104українська мова та література, історія України,

творчий конкурс
документознавство та інформаційна діяльність6.020105українська мова та література, математика,

іноземна мова або російська мова
менеджмент соціокультурної діяльності6.020106українська мова та література, історія України,

іноземна мова або математика
0202Мистецтвотеатральне мистецтво6.020201українська мова та література, історія України,

творчий конкурс
хореографія*6.020202українська мова та література, історія України,

творчий конкурс
кіно -,

телемистецтво
6.020203українська мова та література, історія України,

творчий конкурс
музичне мистецтво*6.020204українська мова та література, історія України,

творчий конкурс
образотворче мистецтво*6.020205українська мова та література, історія України,

творчий конкурс
реставрація творів мистецтва6.020206українська мова та література, історія України або хімія,

творчий конкурс
дизайн*6.020207українська мова та література, історія України,

творчий конкурс
декоративно-прикладне мистецтво6.020208українська мова та література, історія України або хімія,

творчий конкурс
естрадно-циркове мистецтво6.020209українська мова та література, історія України або біологія, творчий конкурс
фотомистецтво6.020211українська мова та література, хімія або фізика,

творчий конкурс
0203Гуманітарні наукифілософія*6.020301українська мова та література, історія України,

математика або іноземна мова
історія*6.020302українська мова та література, історія України,

іноземна мова або російська мова
філологія*6.020303українська мова та література, історія України,

іноземна мова або російська мова
0301Соціально-політичні наукисоціологія6.030101українська мова та література, математика,

історія України або іноземна мова
психологія*6.030102українська мова та література, історія України,

іноземна мова або біологія
практична психологія*6.030103українська мова та література, історія України,

іноземна мова або біологія
політологія*6.030104українська мова та література, історія України,

іноземна мова або географія
0302Міжнародні відносиниміжнародні відносини6.030201українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика
міжнародне право6.030202українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика
міжнародні економічні відносини6.030203українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика
міжнародна інформація6.030204українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика
країнознавство6.030205українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика
міжнародний бізнес6.030206українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика
0303Журналістика та інформаціяжурналістика6.030301українська мова та література, іноземна мова або історія України,

творчий конкурс
реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)6.030302українська мова та література, історія України,

іноземна мова або географія
видавнича справа та редагування6.030303українська мова та література, історія України,

іноземна мова або математика
0304Правоправо6.030401українська мова та література, історія України,

іноземна мова або математика
правознавство*6.030402українська мова та література, історія України,

іноземна мова або математика
0305Економіка та підприємництвоекономічна теорія6.030501українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія
економічна кібернетика6.030502українська мова та література, математика,

історія України або географія
міжнародна економіка6.030503українська мова та література, іноземна мова,

математика або географія
економіка підприємства6.030504українська мова та література, математика,

історія України або географія
управління персоналом та економіка праці6.030505українська мова та література, математика,

історія України або географія
прикладна статистика6.030506українська мова та література, математика,

історія України або географія
маркетинг6.030507українська мова та література, математика,

історія України або географія
фінанси і кредит6.030508українська мова та література, математика,

історія України або іноземна мова
облік і аудит6.030509українська мова та література, математика,

історія України або іноземна мова
товарознавство і торговельне підприємництво6.030510українська мова та література, математика,

фізика або хімія
0306Менеджмент і адмініструванняменеджмент6.030601українська мова та література, математика,

історія України або іноземна мова
0401Природничі наукихімія*6.040101українська мова та література, хімія,

фізика або математика
біологія*6.040102українська мова та література, біологія,

фізика або математика
геологія*6.040103українська мова та література, географія,

хімія або фізика
географія*6.040104українська мова та література, географія,

фізика або математика
гідрометеорологія6.040105українська мова та література, географія,

хімія або фізика
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*6.040106українська мова та література, математика,

біологія або хімія
0402Фізико-математичні наукиматематика*6.040201українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
механіка6.040202українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
фізика*6.040203українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
прикладна фізика*6.040204українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
астрономія6.040206українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
0403Системні науки та кібернетикаприкладна математика6.040301українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
інформатика*6.040302українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
системний аналіз6.040303українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0501Інформатика та обчислювальна технікакомп’ютерні науки6.050101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
комп’ютерна інженерія6.050102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
програмна інженерія6.050103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0502Автоматика та управліннясистемна інженерія6.050201українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології6.050202українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0503Розробка корисних копалингірництво6.050301українська мова та література, математика,

фізика або географія
торфова справа6.050302українська мова та література, математика,

фізика або географія
переробка корисних

копалин
6.050303українська мова та література, математика,

фізика або географія
нафтогазова справа6.050304українська мова та література, математика,

фізика або географія
0504Металургія та матеріалознавствометалургія6.050401українська мова та література, математика,

фізика або  хімія
ливарне виробництво6.050402українська мова та література, математика,

фізика або хімія
інженерне матеріалознавство6.050403українська мова та література, математика,

фізика або хімія
0505Машинобудування та матеріалообробкаприкладна механіка6.050501українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
інженерна механіка6.050502українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
машинобудування6.050503українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
зварювання6.050504українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0506Енергетика та енергетичне машинобудуваннятеплоенергетика6.050601українська мова та література, математика,

фізика або хімія
гідроенергетика6.050602українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
атомна енергетика6.050603українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
енергомашинобудування6.050604українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0507Електротехніка та електромеханікаелектротехніка та електротехнології6.050701українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
електромеханіка6.050702українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0508Електронікамікро- та наноелектроніка6.050801українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
електронні пристрої та системи6.050802українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
акустотехніка6.050803українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
0509Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язокрадіотехніка6.050901українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
радіоелектронні апарати6.050902українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
телекомунікації6.050903українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
мережі та системи поштового зв’язку6.090504українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0510Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технологіїметрологія та інформаційно-вимірювальні технології6.051001українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
метрологія, стандартизація та сертифікація6.051002українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
приладобудування6.051003українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
оптотехніка6.051004українська мова та література, фізика,

математика або іноземна мова
0511Авіаційна та ракетно-космічна технікаавіа- і ракетобудування6.051101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів6.051102українська мова та література, математика,

фізика або хімія
авіоніка6.051103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0512Морська технікасуднобудування та океанотехніка6.051201українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0513Хімічна технологія та інженеріяхімічна технологія6.051301українська мова та література, хімія,

математика або фізика
хімічна інженерія6.051302українська мова та література, хімія,

математика або фізика
0514Біотехнологіябіотехнологія6.051401українська мова та література, хімія,

математика або фізика
біомедична інженерія6.051402українська мова та література, фізика,

математика або хімія
0515Видавничо-поліграфічна справавидавничо-поліграфічна справа6.051501українська мова та література, математика,

фізика або хімія
0516Текстильна та легка промисловістьтехнологія та дизайн текстильних матеріалів6.051601українська мова та література, хімія,

математика або фізика
технологія виробів легкої промисловості6.051602українська мова та література, хімія,

математика або фізика
0517Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукціїхарчові технології та інженерія6.051701українська мова та література, біологія,

математика або фізика
0518Оброблювання деревинидеревооброблювальні технології6.051801українська мова та література, хімія,

математика або фізика
0601Будівництво та архітектурабудівництво6.060101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
архітектура6.060102українська мова та література, математика,

творчий конкурс
гідротехніка (водні ресурси)6.060103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0701Транспорт і транспортна інфраструктуратранспортні технології (за видами транспорту)6.070101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
аеронавігація6.070102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
обслуговування повітряних суден6.070103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
морський та річковий транспорт6.070104українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
рухомий склад залізниць6.070105українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
автомобільний транспорт6.070106українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
системи забезпечення руху поїздів6.070107українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
залізничні споруди та колійне господарство6.070108українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
0801Геодезія та землеустрійгеодезія, картографія та землеустрій6.080101українська мова та література, математика,

фізика або географія
0901Сільське господарство і лісництвоагрономія6.090101українська мова та література, біологія,

хімія або математика
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва6.090102українська мова та література, хімія,

біологія або фізика
лісове і садово-паркове господарство6.090103українська мова та література, біологія,

географія або фізика
лісозаготівля6.090104українська мова та література, математика,

біологія або географія
захист рослин6.090105українська мова та література, біологія,

хімія або математика
0902Рибне господарство та аквакультураводні біоресурси та аквакультура6.090201українська мова та література, математика,

біологія або географія
рибальство6.090202українська мова та література,  біологія,

математика або географія
1001Техніка та енергетика аграрного виробництваенергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі6.100101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва6.100102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
1101Ветеринаріяветеринарна медицина6.110101українська мова та література, біологія,

математика або фізика
1201Медицинасестринська справа6.120101українська мова та література, біологія,

математика або фізика
лабораторна діагностика6.120102українська мова та література, біологія,

математика або фізика
1202Фармаціяфармація6.120201українська мова та література, хімія,

біологія або математика
1301Соціальне забезпеченнясоціальна допомога6.130101українська мова та література, математика,

географія або іноземна мова
соціальна робота6.130102українська мова та література, математика,

географія або іноземна мова
1401Сфера обслуговуванняготельно-ресторанна справа6.140101українська мова та література, іноземна мова,

географія або історія України
побутове обслуговування6.140102українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія
туризм6.140103українська мова та література, іноземна мова,

історія України або географія
1601Військові науки, національна безпека, безпека державного кордонувизначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН
1701Інформаційна безпекабезпека інформаційних і комунікаційних систем6.170101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
системи технічного захисту інформації6.170102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
управління інформаційною безпекою6.170103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
1702Цивільна безпекацивільний захист6.170201українська мова та література, математика,

фізика або хімія
охорона праці6.170202українська мова та література, математика,

фізика або хімія
пожежна безпека6.170203українська мова та література, математика,

фізика або хімія
1101МедицинаЛiкувальна справа7.110101

8.110101
українська мова та література, біологія,

математика або фізика
Педiатрiя7.110104

8.110104
українська мова та література, біологія,

математика або фізика
Медико-профiлактична справа7.110105

8.110105
українська мова та література, біологія,

математика або фізика
Стоматологiя7.110106

8.110106
українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
Медична психологія7.110110українська мова та література, біологія,

історія України або іноземна мова
1102ФармацiяФармацiя7.110201

8.110201
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
Технологія парфумерно-косметичних засобів7.110202

8.110202
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
Технологія фармацевтичних препаратів7.110204

8.110204
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
Клінічна фармація7.110206

8.110206
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
1305Ветеринарна медицинаВетеринарна медицина7.130501

8.130501
українська мова та література, біологія,

історія України або хімія


* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти