13 вер. 2010 р.

Стоимость обучения в вузах Украины 2010. Маркетинг

Здравствуйте, дорогие мои читатели!

Не смог вчера продолжить для Вас цикл статей по ценам - немного приболел.

Но сегодня, из последних сил :), возвращаюсь к Вам.

Сегодня для Вас я приготовил рейтинг цен по направлению подготовки "Маркетинг". Данные, как всегда, взяты из открытых источников.

Цена в гривнах за год!, для первого курса бакалаврата дневной формы обучения.

Смотрите, выбирайте, наслаждайтесь.НУ "Києво-Могилянська академія"28500
Київський міжнародний університет15500
Національна академія управління14500
КНТЕУ14490
Національний авіаційний університет13500
Донецький національний університет 13500
НТУУ "КПІ"13500
Міжнародний християнський університет13360
КНЕУ12574
Київський університет туризму, економіки і права12500
Національний університет біоресурсів та природокористування України12150
Національний університет харчових технологій11790
Університет "КРОК"11200
МАУП10800
Київський національний університет технологій та дизайну10500
Одеський державний економічний університет10500
Хмельницький національний університет, ХНУ 10000
Європейський університет10000
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ДВНЗ 9770
Міжнародний Соломонів університет9750
Дніпропетровський університет економіки та права 9568
Донецький державний університет управління 9500
Національний гірничий університет, НГУ 9448
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля9427
Львівський інститут менеджменту, ЗАТ9400
Київський університет ринкових відносин9200
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 9000
Академія праці і соціальних відносин ФПУ8940
Одеська державна академія будівництва та архітектури8925
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 8900
ВМУРОЛ "Україна"8700
Тернопільський національний економічний університет 8500
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ПВНЗ 8500
Інститут реклами8500
Харківський національний економічний університет, ХНЕУ 8420
Український гуманітарний університет8400
Харківський державний університет харчування та торгівлі 8360
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва8121
Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ 8110
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 8100
Класичний приватний університет 8000
Приазовський державний технічний університет 8000
Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 7996
Одеський національний політехнічний університет7900
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 7800
Львівська комерційна академія7700
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя 7694
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 7670
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 7630
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 7600
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 7500
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 7500
Сумський державний університет7500
Київський економічний інститут менеджменту7400
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління (у формі ЗАТ) 7260
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту7200
Сумський національний аграрний університет7200
Вінницький кооперативний інститут7200
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ 7200
Інститут екології економіки і права7200
Донецький національний технічний університет, ДВНЗ 7150
Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола7130
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 7000
Чернігівський державний інститут економіки і управління7000
Українська академія друкарства6972
Мукачівський державний університет6900
Київський славістичний університет6900
Кіровоградський національний технічний університет 6700
Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»6700
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6690
Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини6592
Українська державна академія залізничного транспорту 6550
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ 6500
Київський гуманітарний інститут6500
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету 6500
Галицька академія, ПВНЗ 6400
Уманський національний університет садівництва6400
Національний університет «Львівська політехніка»6280
Міжнародний університет бізнесу і права, ПВНЗ 6200
Львівський національний університет імені Івана Франка6099
Луганський національний аграрний університет6000
Дніпропетровський державний аграрний університет 6000
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького5900
Слов'янський державний педагогічний університет 5800
Таврійський державний агротехнологічний університет, ТДАТУ 5800
ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет 5800
Національний фармацевтичний університет 5600
Харкiвський iнститут управлiння у формі ТОВ 5500
Тернопільський комерційний інститут, ПВНЗ5400
Кіровоградський інститут комерції 4980
Луцький національний технічний університет 4900
Ренійський інститут Дніпропетровського університету економіки та права4900
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 4700
Університет економіки і управління, ВНЗ4600
Маріупольський навчально-науковий центр Донецького державного університету управління 4600
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 3200

Вот как-то так.

С ценами по другим направлениям подготовки Вы можете ознакомиться, перейдя по метке "стоимость обучения"