3 вер. 2010 р.

План мероприятий по развитию высшего образования до 2015 года

И еще раз здравствуйте, дорогие мои читатели!

Наше государство продолжает резко и резво озабачиваться высшим образованием в стране, которая является для меня Родиной. Поэтому, я с интересом продолжаю следить за его действиями.

В частности, в нижеприведенном документе речь идет о комплексе мероприятий, призванных "развить" высшее образование в Украине в ближайшие 5 лет.

Мои "заметки на полях", как всегда, выделены жирным, исполнители по данному постановлению - курсивом (чтоб выделялись ;) )

Ну что, в путь:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 серпня 2010 р. № 1728-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розвитку
вищої освіти на період до 2015 року

1. Затвердити план заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

інформувати щороку до 20 грудня Кабінет Міністрів України про стан виконання зазначеного плану заходів.

  Прем’єр-міністр України                                                                            М. АЗАРОВ

 Інд.28

 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 1728-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року

1. Підготувати пропозиції щодо оптимізації мережі державних вищих навчальних закладів шляхом централізації управління ними, утворення багатопрофільних регіональних університетів. (то есть, то что в 2004 году хотели сделать с сумскими вузами (а именно - объединить) таки будут делать. Ну и правильно. Один торт (если он свежий и вкусный) всегда лучше множества разновеликих кусков, часть из которых явно просрочена)

МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2011—2012 роки.

2. Забезпечити видання навчальної літератури для вищих навчальних закладів, у тому числі на електронних носіях. (а было бы интересно увидеть диск, на котором все учебники для направления подготовки на все годы обучения :). Пришел в библиотеку, диск получил и все - больше время у сотрудников библиотеки не отнимаешь ;) ).

МОН, Мінфін, Мінекономіки.

2011—2015 роки.

3. Затвердити перелік обов’язкового навчально-лабораторного обладнання для вищих навчальних закладів. (в каждом кабинете микроскоп и газовая горелка :). Шучу).

МОН, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

2012 рік.

4. Удосконалити умови прийому до вищих навчальних закладів з урахуванням результатів зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала шкільного атестата та оцінок вищого навчального закладу.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

2011 рік.

5. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині встановлення пільг під час вступу до вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку національної економіки.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

2013—2015 роки.

6. Вжити заходів до удосконалення механізму професійної орієнтації учнівської молоді з метою залучення обдарованих дітей до здобуття освіти у вищих навчальних закладах шляхом створення у загальноосвітніх навчальних закладах профільних класів насамперед природничо-математичного і технічного профілю.

МОН, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук.

2011—2015 роки.

7. Забезпечити розширення організаційно-правових засад функціонування підготовчих відділень у складі вищих навчальних закладів з урахуванням потреби у створенні умов для підготовки вступників до зазначених закладів.(здесь уже проектом основных изменений в Условия приема в вузы в 2011 году начали усовершенствовать)

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

2012 рік.

8. Удосконалити механізм ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей підготовки фахівців з вищою освітою, а також вжити заходів до утворення незалежних акредитаційних агенцій та агенцій з визнання документів про освіту, передбачаючи їх фінансування на госпрозрахунковій основі. (заплати, и твой диплом признает независимое агенство по признанию дипломов. Хотя, если этот пункт заработает, можно-таки говорить будет об автономии вузов и выдаче ними "своих" дипломов. А это уже (по-моему) очень даже неплохо).

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

2011—2015 роки.

9. Визначити механізм економічного стимулювання участі роботодавців в організації професійно-практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. (профессионально-практическую подготовку в вузах тоже нужно увеличивать (кроме того, чтобы работодателей стимулировать).

МОН, Мінпраці, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2012 рік.

10. Розробити методичне забезпечення функціонування системи “Освіта впродовж життя” шляхом застосування різних за профілем та тривалістю навчання програм підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у галузях економіки. (ага, и переаттестацию после окончания "программы повышения квалификации работника". Чтоб показал, чего нового он узнал)

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

2012 рік.

11. Забезпечити інноваційний розвиток вищої освіти шляхом впровадження у навчальний процес нових інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів навчання. (а можно подробнее? Что именно Кабмин считает новыми информационными, телекоммуникационными технологиями?)

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Національна академія педагогічних наук.

2012—2015 роки.

12. Забезпечити розвиток дослідницьких університетів як провідних центрів наукової, інноваційної діяльності та підвищити результативність наукових досліджень у вищих навчальних закладах. (а тут сначала, боюсь, надо как с грузинской полицией - сначала всех уволить, а потом набирать не заслуженных а способных. ИМХО)

МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Національна академія наук.

2010—2015 роки.

13. Провести фундаментальні наукові дослідження у вищих навчальних закладах з природничих, технічних, економічних та інших наук, передбачивши гнучку систему їх фінансування. ("мы провели фундаментальное исследование о влиянии "Бостонского чаепития" на урожай зерновых во второй половине 19-го века. Дайте нам финансирование по гибкой системе" :) На самом деле - здорово, что на науку собираются дать деньги. Лишь бы - на науку...)

МОН, Національна академія наук, Мінекономіки, Мінфін.

2012—2015 роки.

14. Забезпечити розвиток прикладних наукових досліджень у вищих навчальних закладах та створити умови для подальшого впровадження їх результатів у виробництво шляхом розвитку наукових парків, технопарків, бізнес-інкубаторів та інших інноваційних структур. (обеспечить - это хорошо)

МОН, Національна академія наук, Мінекономіки, Мінфін.

2011—2015 роки.

15. Розробити та забезпечити здійснення заходів щодо залучення іноземних студентів до навчання в Україні, передбачивши збільшення кількості навчальних програм для них у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти. (тоже хорошо. Еще бы документы об образовании иностранные нострифицировались бы быстрее, и родная милиция "видных" иностранных студентов останавливала бы только для проверки документов, и вообще "стабильности нету" ("Москва слезам не верит"))

МОН, МЗС, Мінекономіки, Мінфін.

2011—2015 роки.

16. Забезпечити розвиток державного і приватного партнерства у сфері освіти, спрямованих на розширення та удосконалення навчальної, лабораторної, матеріальної бази провідних університетів.

МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Національна академія наук.

2012 рік.

17. Утворити при вищих навчальних закладах підрозділи міжнародної академічної мобільності з урахуванням необхідності приєднання вищих навчальних закладів України до Міжнародної мережі агенцій гарантії якості вищої освіти.

МОН, МЗС.

2011—2015 роки.

18. Забезпечити створення умов для здорового способу життя студентів з урахуванням фізіологічних норм оздоровчої рухової активності, розвиток студентського спорту шляхом утворення у вищих навчальних закладах спортивних клубів та центрів студентського спорту, будівництва сучасних спортивних споруд.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

2011—2015 роки.

Вот такие вот мероприятия... Может быть из этого даже что-нибудь путное получится...
А если не получится - тогда, разве что, электрошокер поможет :)