3 вер. 2010 р.

Трудоустройство студентов и выпускников вузов

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Сегодня (наконец-то) дошли руки до новых нормативных актов, которые наподписывал наш родной Кабинет Министров Украины.

Спешу поделиться с Вами этими документами, чтоб Вы тоже "прикоснулись к прекрасному" и в полной мере ощутили неусыпную заботу родного государства по отношению к студентам и вузам (комментарии автора блога (то есть - меня :) ) выделены жирным шрифтом (и на русском языке).

Документ на языке оригинала, потому как переводить нет ни сил, ни желания, ни смысла.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 серпня 2010 р. № 1726-р

Київ

Про підвищення рівня працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів

1. З метою забезпечення реалізації права на роботу випускників вищих навчальних закладів відповідно до Закону України “Про вищу освіту” Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, до 1 січня 2011 р. вжити заходів до утворення у складі вищих навчальних закладів у межах чисельності працівників та обсягів їх фінансування підрозділів сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вищих навчальних закладів (далі — підрозділи сприяння працевлаштуванню).

Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення підрозділів сприяння працевлаштуванню у таких навчальних закладах (у нас уже лет 10 такое подразделение работает - Центр развития карьеры называется :) ).

2. Міністерству освіти і науки:

1) розробити методичні рекомендації щодо запровадження у вищих навчальних закладах навчального курсу з питань формування у студентів практичних навичок працевлаштування в умовах ринкової економіки; (практику нужно в учебные планы ввести в большем объеме, а не теоретический курс по приобретению практических навыков)

2) разом з Міністерством праці та соціальної політики і Державним комітетом статистики забезпечити вдосконалення системи обліку працевлаштованих випускників вищих навчальних закладів; (и сделать статистику публичной (где и на какую должность устроился выпускник конкретного вуза того или иного направления подготовки). И рейтинг трудоустройства выпускников ввести (относительный и абсолютный))

3) розробити та затвердити типове положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню, передбачивши, що його основними завданнями є:

- проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;

- налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;

- інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

- подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, y якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього та здійснення разом з державною службою зайнятості заходів щодо пошуку першого робочого місця. (согласен :) )

Прем’єр-міністр України                                                                              М. АЗАРОВ

Документ хороший, только будут ли его выполнять?

"That is the question..."