3 лист. 2010 р.

Как посчитать средний балл аттестата. Формула и условия

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Нашел сегодня старенький :) приказ МОН с разъяснениями, как правильно посчитать средний балл аттестата

Спешу поделиться с Вами, потому что очень много вопросов в последнее время на эту тему.

№ 1/9-67 від 08.02.2010

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій

Загальноосвітні навчальні заклади

Про врахування середнього
бала документа про повну
загальну середню освіту

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 №873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 06.10.2009 №930/16946, для конкурсного відбору осіб, які на базі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту.

Доручаємо керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.

Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

Зразок розрахунків та запису подано у додатку.

Заступник Міністра                                                                       П.Полянський

Додаток до листа

від 08.02.2010 № 1/9-67

ЗРАЗОК

ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА про повну загальну середню освіту __КВ__N37042980_________
(без атестата не дійсний) _Бойко________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Ніна Володимирівна______________
_________________________________
закінчила__ у 2010_ році школу №141_____________________
(повна назва навчального закладу)
_________________________________  _________________________________
з такими балами:
назва предмета          бал
Українська мова         десять
Українська література   десять
Зарубіжна література    дванадцять
Англійська мова         десять
Алгебра                 дев’ять
Геометрія               вісім
Інформатика             дев’ять
Історія України         дванадцять
Всесвітня історія       дванадцять
Географія               десять
Основи економіки        дев’ять
Біологія                десять
Фізика                  вісім
Астрономія              вісім
Хімія                   дев’ять
Фізична культура        звільнена
Трудова підготовка      дев’ять
Медико-санітарна
підготовка              дев’ять
______________       ___________
_______________       ___________
_______________       ___________
_______________       ___________
_______________       ___________
_______________       ___________
Пройшла державну підсумкову атестацію з таких предметів:
назва предмета          бал
Українська мова         десять
Математика              дев’ять
Біологія                десять ________________    _____________
________________    _____________
________________    _____________
Середній бал атестата* 9,7

* Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки =20; сума балів = 193; середній бал = 193:20=9,65≈9,7.

Предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)», у загальну кількість не враховуються.

Приказ взял с сайта Коломыйского управления образования