13 бер. 2011 р.

Как подавать документы в вуз через Интернет? Год 2011

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня дошли руки до информации о системе электронной регистрации поступающих, которую на днях презентовал министр МОНМСУ Табачник.

Начнем с обзора (он на украинском, но, думаю, что все будет понятно ;):

UPD от 28.04.2011: а ролик-то куда-то делся :)

Как видите - все предельно просто и понятно.
Правда, на сегодняшний день, эта программа доступна для всех только в виде видеоролика :).

А хотите интересный момент: в случае, если поступающий подает такое заявление - на сегодняшний день (12 марта 2011 года), оно не имеет никакой силы и вуз не может считать это заявление - официальным заявлением.

А потому что, есть приказ МОН (тогда еще) Украины №961 от 19 октября 2010 года "Условия приема в высшие учебные заведения Украины"

Так вот... в этих самых условиях приема есть раздел 6 (я Вам его скопирую, чтоб "прочувствовали" и жирным выделю "интересные" моменты (мои комментарии в скобках и синим).

VI. Порядок прийому заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів

6.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу ( то есть - необходимо, так сказать, материальное (или физическое) присутствие поступающего в приемной комиссии выбранного вуза ), в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
6.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о;
паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти. (следовательно, если это условие не выполняется - заявление не принимается???)
6.3. До заяви вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
6.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
6.5. Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.
6.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
6.7. Особи, зазначені у пунктах 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.
6.8. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії. ( интересно, и как приемные комиссии выполнят это условие :), если им заява через И-нет придет ; )
6.9. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).
6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
6.11. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.
6.12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом. ( и как это интересно поступающий подпись в электронном документе поставит??? )
6.13. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Нет, Министерство конечно может переписать Условия приема и заставить внести изменения в свои правила все вузы, но насколько это соотносится с понятиями "стабильность", "последовательность", "понятность" и "предсказуемость" - я не знаю :?

В общем:

Где-то, в какой-то из новостей, была указана дата запуска этой программы - 1 июня 2011 года (от 15.03. нашел, откуда 1 июня - с официального сайта МОНМСУ).

Больше никаких других дат я не встречал, поэтому отталкиваться будем от нее.

До 1.06.2011 года у МОНМСУ еще есть время сделать так, чтобы не выглядеть смешно.

Смех, конечно, продлевает жизнь, но если это смех сквозь слезы - то навряд-ли ;)