15 серп. 2011 р.

Недоборы на бюджет в 2011 году

Здравствуйте, уважаемые читатели!

На сайте МОНМСУ появился один прелюбопытнейший, на мой взгляд, документ.

Называется он: "О привлечении ректоров высших учебных заведений к дисциплинарной ответственности"

Привожу его Вам полностью:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИН  А  К  А  Зм. Київ11. 08. 2011 р.                                                                                 №  363-кЩодо притягнення ректорів

вищих навчальних закладів

до дисциплінарної відповідальності

За невиконання актів законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 709 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 712 «Про державне замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2011 році»,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити догану:

- ректору Запорізького національного технічного університету Бєлікову Сергію Борисовичу;

-  виконуючому обов’язки ректора Запорізького національного університету Бондарю Олександру Григоровичу;

- ректору Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» Вегешу Миколі Миколайовичу;

- ректору Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Голубенку Олександру Леонідовичу;

- ректору Національного університету водного господарства та природокористування Гурину Василю Арсентійовичу;

- президенту Національного університету «Києво-Могилянська академія» Квіту Сергію Мироновичу;

- ректору Дніпродзержинського державного технічного університету Коробочці Олександру Миколайовичу;

- ректору Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Кривцову Володимиру Станіславовичу;

- ректору Одеського національного морського університету Морозовій Ірині Володимирівні;

- виконуючому обов’язки ректора Донбаського державного технічного університету Окалєлову Василю Миколайовичу;

- ректору Севастопольського національного технічного університету Пашкову Євгенію Валентиновичу;

- ректору Запорізької державної інженерної академії Пожуєву Володимиру Івановичу;

- ректору Одеської державної академії холоду Притулі Валерію Васильовичу;

- ректору Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури Шкодовському Юрію Михайловичу.

2. Попередити зазначених у цьому наказі керівників, що у разі допущення в майбутньому невиконання або неякісного виконання актів законодавства, наказів Міністерства та умов викладених у контракті, Міністерством буде вжито заходів відповідно до законодавства.3. Директору департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами (Некрасса І.А.) повідомити зазначених у цьому наказі керівників про оголошення догани під розписку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Підстава: стаття 147 Кодексу законів про працю України, контракти з зазначеними у цьому наказі керівниками вищих навчальних закладів, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 30.06.2011 № 712 «Про державне замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2011 році», доповідна записка департаменту вищої освіти від 11.08.2011.

Міністр                                                                                             Д.В. Табачник

Вот так вот. А Вы говорите: "конкурсы большие были" ;)