26 жовт. 2011 р.

Приложение 1 к Условиям приема в вузы Украины в 2012 году

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Вот и узнали мы с Вами, на какие же направления подготовки ввели всемирную историю ;)

А, заодно, и перечень тестов, необходимых для поступления на выбранные Вами направления подготовки в 2012 году

Смотрите, изучайте.

Анализ - немножко позже ;)
Додаток 1
до Умов прийому до вищих
навчальних закладів України в 2012 році

Перелік
конкурсних предметів та творчих конкурсів
при вступі на основі повної загальної середньої освіти
до вищих навчальних закладів
для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)
Код напряму підготовки (спеціальності)


Назва предметів та творчих конкурсів

Педагогічна освітадошкільна освіта6.010101українська мова та література, біологія,

математика або історія України
початкова освіта6.010102українська мова та література, математика,

біологія або історія України
технологічна освіта6.010103українська мова та література, математика,

фізика або хімія
професійна освіта

(за профілем)
6.010104українська мова та література, математика,

фізика або хімія
корекційна освіта

(за нозологіями)
6.010105українська мова та література, біологія,

іноземна мова або історія України
соціальна педагогіка6.010106українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або біологія
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людинифізичне виховання*6.010201українська мова та література, біологія,

творчий конкурс
спорт6.010202українська мова та література, біологія,

творчий конкурс
здоров’я людини*6.010203українська мова та література, біологія,

творчий конкурс
Культура

культурологія6.020101українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія
книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія6.020102українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія
музейна справа

та охорона пам’яток історії та культури
6.020103українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова
народна художня творчість6.020104українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
документознавство та інформаційна діяльність6.020105українська мова та література, математика,

іноземна мова або історія України
менеджмент соціокультурної діяльності6.020106українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія
Мистецтво

театральне мистецтво6.020201українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
хореографія*6.020202українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
кіно -,

телемистецтво
6.020203українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
музичне мистецтво*6.020204українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
образотворче мистецтво*

6.020205українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
реставрація творів мистецтва6.020206українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
дизайн*6.020207українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
декоративно-прикладне мистецтво6.020208українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
естрадно-циркове мистецтво6.020209українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс
фотомистецтво6.020211українська мова та література,

хімія,

творчий конкурс
Гуманітарні науки

філософія*6.020301українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова
історія*6.020302українська мова та література,

історія України,

всесвітня історія або іноземна мова
філологія*6.020303українська мова та література,

іноземна мова або російська мова (за профілем),

історія України
богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)*6.020304українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія
Соціально-політичні наукисоціологія6.030101українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова
психологія*6.030102українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова
практична психологія*6.030103українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова
політологія*6.030104українська мова та література,

історія України,

всесвітня історія або іноземна мова
Міжнародні відносиниміжнародні відносини6.030201українська мова та література, іноземна мова,

всесвітня історія або географія
міжнародне право6.030202українська мова та література, іноземна мова,

всесвітня історія або географія
міжнародні економічні відносини6.030203українська мова та література, іноземна мова,

математика або географія
міжнародна інформація6.030204українська мова та література, іноземна мова,

всесвітня історія або математика
країнознавство6.030205українська мова та література,

географія,

всесвітня історія або іноземна мова
міжнародний бізнес6.030206українська мова та література, іноземна мова,

математика або всесвітня історія
Журналістика та інформаціяжурналістика6.030301українська мова та література,

іноземна мова або російська мова,

творчий конкурс
реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)6.030302українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія
видавнича справа та редагування6.030303українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика
Правоправознавство6.030401українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика
правоохоронна діяльність6.030402українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика
Економіка та підприємництвоекономічна теорія6.030501українська мова та література, математика,

історія України або географія
економічна кібернетика6.030502українська мова та література, математика,

історія України або географія
міжнародна економіка6.030503українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія
економіка підприємства6.030504українська мова та література, математика,

історія України або географія
управління персоналом та економіка праці6.030505українська мова та література, математика,

історія України або географія
прикладна статистика6.030506українська мова та література, математика,

історія України або географія
маркетинг6.030507українська мова та література, математика,

історія України або географія
фінанси і кредит6.030508українська мова та література, математика,

історія України або географія
облік і аудит6.030509українська мова та література, математика,

історія України або географія
товарознавство і торговельне підприємництво6.030510українська мова та література, математика,

географія або хімія
Менеджмент і адмініструванняменеджмент6.030601українська мова та література, математика,

географія або іноземна мова
Природничі наукихімія*

6.040101українська мова та література,

хімія,

фізика або математика
біологія*6.040102українська мова та література, біологія,

фізика або хімія
геологія*6.040103українська мова та література, математика,

географія або фізика
географія*6.040104українська мова та література, географія,

історія України або математика
гідрометеорологія6.040105українська мова та література, географія,

математика або фізика
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*6.040106українська мова та література, математика,

хімія або географія
Фізико-математичні наукиматематика*6.040201українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
механіка6.040202українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
фізика*6.040203українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
прикладна фізика*6.040204українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
статистика6.040205українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
астрономія6.040206українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
Системні науки та кібернетикаприкладна математика6.040301українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
інформатика*6.040302українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
системний аналіз6.040303українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Інформатика та обчислювальна технікакомп’ютерні науки6.050101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
комп’ютерна інженерія6.050102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
програмна інженерія6.050103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Автоматика та управліннясистемна інженерія6.050201українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології6.050202українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Розробка корисних копалингірництво6.050301українська мова та література, математика,

фізика або географія
торфова справа6.050302українська мова та література, математика,

фізика або географія
переробка корисних

копалин
6.050303українська мова та література, математика,

фізика або хімія
нафтогазова справа

6.050304українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Металургія та матеріалознавствометалургія6.050401українська мова та література, математика,

фізика або  хімія
ливарне виробництво6.050402українська мова та література, математика,

фізика або хімія
інженерне матеріалознавство6.050403українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Машинобудування та матеріалообробкаприкладна механіка6.050501українська мова та література, математика,

фізика або хімія
інженерна механіка6.050502українська мова та література, математика,

фізика або хімія
машинобудування6.050503українська мова та література, математика,

фізика або хімія
зварювання6.050504українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Енергетика та енергетичне машинобудуваннятеплоенергетика6.050601українська мова та література, математика,

фізика або хімія
гідроенергетика6.050602українська мова та література, математика,

фізика або географія
атомна енергетика6.050603українська мова та література, математика,

фізика або хімія
енергомашинобудування6.050604українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Електротехніка та електромеханікаелектротехніка та електротехнології6.050701українська мова та література, математика,

фізика або хімія
електромеханіка6.050702українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Електронікамікро- та наноелектроніка6.050801українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
електронні пристрої та системи6.050802українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
акустотехніка6.050803українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язокрадіотехніка6.050901українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова
радіоелектронні апарати6.050902українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова
телекомунікації6.050903українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
мережі та системи поштового зв’язку6.090504українська мова та література, математика,

фізика або географія
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технологіїметрологія та інформаційно-вимірювальні технології6.051001українська мова та література, математика,

фізика або хімія
метрологія, стандартизація та сертифікація6.051002українська мова та література, математика,

фізика або хімія
приладобудування6.051003українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
оптотехніка6.051004українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
Авіаційна та ракетно-космічна технікаавіа- і ракетобудування6.051101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів6.051102українська мова та література, математика,

фізика або хімія
авіоніка6.051103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Морська технікасуднобудування та океанотехніка6.051201українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Хімічна технологія та інженеріяхімічна технологія6.051301українська мова та література,

хімія,

математика або фізика
хімічна інженерія6.051302українська мова та література,

хімія,

математика або фізика
Біотехнологіябіотехнологія6.051401українська мова та література,

хімія,

біологія або математика
біомедична інженерія6.051402українська мова та література,

фізика,

математика або хімія
Видавничо-поліграфічна справавидавничо-поліграфічна справа6.051501українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Текстильна та легка промисловістьтехнологія та дизайн текстильних матеріалів6.051601українська мова та література, математика,

хімія або фізика
технологія виробів легкої промисловості6.051602українська мова та література, математика,

хімія або біологія
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукціїхарчові технології та інженерія6.051701українська мова та література, математика,

хімія або фізика
Оброблювання деревинидеревооброблювальні технології6.051801українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Будівництво та архітектурабудівництво6.060101українська мова та література, математика,

фізика або хімія
архітектура6.060102українська мова та література, математика,

творчий конкурс
гідротехніка (водні ресурси)6.060103українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Транспорт і транспортна інфраструктуратранспортні технології (за видами транспорту)6.070101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
аеронавігація6.070102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
обслуговування повітряних суден6.070103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
морський та річковий транспорт6.070104українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
рухомий склад залізниць6.070105українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
автомобільний транспорт6.070106українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
системи забезпечення руху поїздів6.070107українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
залізничні споруди та колійне господарство6.070108українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Геодезія та землеустрійгеодезія, картографія та землеустрій6.080101українська мова та література, географія,

історія України або математика
Сільське господарство і лісництвоагрономія6.090101українська мова та література, біологія,

хімія або математика
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва6.090102українська мова та література, біологія,

математика або фізика
лісове і садово-паркове господарство6.090103українська мова та література, математика,

біологія або іноземна мова
лісозаготівля6.090104українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
захист рослин6.090105українська мова та література, біологія,

хімія або математика
Рибне господарство та аквакультураводні біоресурси та аквакультура6.090201українська мова та література, біологія,

математика або географія
рибальство6.090202українська мова та література,  біологія,

математика або географія
Техніка та енергетика аграрного виробництваенергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі6.100101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва6.100102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Ветеринаріяветеринарна медицина6.110101українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
Медицинасестринська справа6.120101українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
лабораторна діагностика6.120102українська мова та література, біологія,

фізика або математика
Фармаціяфармація6.120201українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
Соціальне забезпеченнясоціальна допомога6.130101українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова
соціальна робота6.130102українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова
Сфера обслуговуванняготельно-ресторанна справа6.140101українська мова та література, іноземна мова,

географія або математика
побутове обслуговування6.140102українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія
туризм6.140103українська мова та література, географія,

історія України або іноземна мова
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордонувизначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОНмолодьспортом
Інформаційна безпекабезпека інформаційних і комунікаційних систем6.170101українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
системи технічного захисту інформації6.170102українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
управління інформаційною безпекою6.170103українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова
Цивільна безпекацивільний захист6.170201українська мова та література, математика,

фізика або хімія
охорона праці6.170202українська мова та література, математика,

фізика або хімія
пожежна безпека6.170203українська мова та література, математика,

фізика або хімія
Ветеринаріяветеринарна медицина (за видами)7.11010101

8.11010101

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва7.11010102

8.11010102

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
ветеринарна гігієна та санітарія7.11010203

8.11010203

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
ветеринарна фармація7.11010204

8.11010204

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
лабораторна діагностика хвороб тварин7.11010205

8.11010205

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
ветеринарна біотехнологія7.11010206

8.11010206

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
Медициналiкувальна справа7.12010001

8.12010001
українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
педiатрiя7.12010002

8.12010002
українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
медико-профiлактична справа7.12010003

8.12010003
українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
медична психологія7.12010004

8.12010004
українська мова та література, біологія,

історія України або іноземна мова
стоматологiя7.12010005

8.12010005
українська мова та література, біологія,

хімія або фізика
Фармацiяфармація7.12020102

8.12020102
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
клінічна фармацiя7.12020102

8.12020102
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
технології фармацевтичних препаратів7.12020103

8.12020103
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика
технології парфумерно-косметичних засобів7.12020104

8.12020104
українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика


*  Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.