26 жовт. 2011 р.

Приложение 2 к Условиям приема в вузы Украины в 2012 году

Здравствуйте, уважаемые читатели!

МОНМСУ (родное наше Министерство образования ;)) утвердило условия приема в вузы Украины в 2012 году.
В частности, приложением 2 к данным условиям регламентируется перечень предметов, необходимых для поступления на программы младшего специалиста (в колледжи и техникумы) после 9-го и после 11-го класса

Пока что почитайте, поизучайте. Будут вопросы - не стесняйтесь, спрашивайте ;)

Анализ будем делать чуть позже :)
Перелік
конкурсних предметів та творчих конкурсів
при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти
до вищих навчальних закладів
для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Код
спеціальності


Назва спеціальності


Назва предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової загальної середньої освіти


при вступі на основі повної загальної середньої освіти5.01010101

дошкільна освіта
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або історія України


5.01010201

початкова освіта
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.01010301

технологічна освіта
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.01010401

професійна освіта (за профілем підготовки)
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.01010601

соціальна педагогіка
українська мова,

історія України


українська мова та література,

математика або історія України


5.01020101

фізичне виховання*
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02010201

бібліотечна справа
українська мова,

історія України


українська мова та література,

історія України або математика


5.02010401

народна художня творчість
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02010501

діловодство
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.02020101

акторське мистецтво
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020102

театрально-декораційне мистецтво
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020201

хореографія *
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


* Спеціальності, що передбачають присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.


Код
спеціальності


Назва спеціальності


Назва предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової загальної середньої освіти


при вступі на основі повної загальної середньої освіти5.02020301

кіно-, телемистецтво
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020401

музичне мистецтво *
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020501

образотворче  мистецтво *
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020701

дизайн
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020702

перукарське мистецтво та  декоративна косметика
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020801

декоративно-прикладне мистецтво
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02020901

естрадно-циркове мистецтво
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.02021101

художнє фотографування
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.03030301

видавнича справа та редагування
українська мова,

історія України


українська мова та література,

історія України або математика


5.03040101

правознавство
українська мова,

історія України


українська мова та література,

історія України або географія


5.03040102

правоохоронна діяльність
українська мова,

історія України


українська мова та література,

історія України або географія


5.03050201

інформаційна діяльність підприємства
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03050401

економіка підприємства
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03050601

прикладна статистика
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03050701

маркетингова діяльність
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03050702

комерційна діяльність
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03050801

фінанси і кредит
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03050802

оціночна діяльність
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03050901

бухгалтерський облік
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03051002

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03060101

організація виробництва
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5.03060102

організація обслуговування на транспорті
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або історія України


5. 04010101

аналітичний контроль якості хімічних сполук
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.04010301

пошук та розвідка геологічними методами
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.04010302

пошук та розвідка геофізичними методами
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.04010303

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5. 04010304

розвідування нафтових та газових родовищ
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.04010501

метеорологічні та гідрологічні спостереження
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.04010502

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.04010503

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.04010602

прикладна екологія
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.04030101

прикладна математика
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика


5.05010101

обслуговування програмних систем і комплексів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05010102

обслуговування  систем  баз даних і знань
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05010201

обслуговування комп'ютерних систем i мереж
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05010301

розробка програмного забезпечення
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05020101

обслуговування систем управління і автоматики
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05020102

обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05020201

монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05020202

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05020203

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05020204

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05020205

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030101

відкрита розробка корисних копалин
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030102

підземна розробка корисних копалин
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030104

шахтне і підземне будівництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030105

маркшейдерська справа
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030106

буріння свердловин
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030201

механізація та автоматизація торфового виробництва
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030301

збагачення корисних копалин
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030302

обробка природного каменю
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030401

експлуатація нафтових i газових свердловин
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030402

випробування свердловин на нафту і газ
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030403

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05030404

обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових промислів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05040101

агломераційне виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05040102

доменне виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05040103

виробництво сталі і феросплавів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05040104

виробництво кольорових металів i сплавів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05040105

переробка вторинних кольорових та чорних металів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05040106

обробка металів тиском
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05040201

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05040301

термічна обробка металів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05040302

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05050201

технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050202

обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050203

обслуговування засобів гідромеханізації
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050204

експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050207

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050208

експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050209

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050210

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050211

обслуговування машин i технологічних ліній пакування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050212

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050213

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050214

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050215

обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050216

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050301

інструментальне виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050302

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050303

виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050304

виробництво абразивного i алмазного інструменту
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050305

виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050306

виробництво двигунів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050307

виробництво автомобілів  і  тракторів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050308

виробництво сільськогосподарських машин
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050309

виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050310

важке машинобудування (за видами )
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050311

хімічне і нафтове машинобудування ( за видами )
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050312

виробництво рейкового транспорту (за видами)
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050401

зварювальне виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05050402

газо-електротермічне нанесення покриття
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05050403

контроль якості металів і зварних з’єднань
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05050404

обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060101

монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060102

підготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05060103

монтаж i обслуговування теплотехнічного устаткування i систем теплопостачання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060104

експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060201

монтаж i експлуатація гідроенергетичних установок
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060301

монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060401

конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060402

конструювання і виробництво турбінних установок
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05060403

монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070101

монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070102

будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070103

електропостачання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070104

монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070105

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070106

монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070107

монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070108

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070109

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070201

виробництво електричних машин і апаратів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070202

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070203

виробництво автоматизованих електротермічних систем
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070204

експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05070205

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05080201

конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05080202

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05080301

виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та кіноустановок
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090101

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090102

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090103

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090104

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090201

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090301

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090302

технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090304

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090305

обслуговування обладнання підприємств зв'язку
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090306

монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090307

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку  рухомої служби
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090308

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090401

організація та експлуатація поштового зв’язку
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05090402

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05100101

радіотехнічні вимірювання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05100102

електротеплотехнічні вимірювання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05100103

механічні вимірювання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05100301

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05100401

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05110101

виробництво авіаційних літальних апаратів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05110102

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05110201

виробництво авіаційних двигунів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05110301

обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05110302

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05120101

суднокорпусобудування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05120102

обслуговування суднового обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05120103

монтаж і проектування суднових машин і механізмів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05120104

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05130101

виробництво органічних речовин
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або біологія


5.05130102

виробництво неорганічних речовин
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або біологія


5.05130103

переробка нафти і газу
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130104

коксохімічне виробництво
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130105

виробництво твердих хімічних речовин
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130106

виробництво обладнань з високоенергетичними i швидкодіючими сполуками
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130107

виготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130108

виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130109

виробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних матеріалів i виробів
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130110

виробництво високомолекулярних сполук
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130111

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або математика


5.05130201

опоряджувальне виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05130202

технологія обробки шкіри та хутра
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05140101

біохімічне виробництво
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або біологія


5.05150101

друкарське виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05150102

розробка, виготовлення та оформлення пакувань
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05150103

комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05150104

дизайн друкованої продукції
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.05160101

первинна обробка волокнистих матеріалів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05160102

виробництво та дизайн пряжі
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05160103

виробництво та дизайн тканин і трикотажу
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05160104

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05160201

швейне виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05160202

виготовлення виробів із шкіри
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05160203

моделювання та конструювання промислових виробів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05160204

колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05160205

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05170101

виробництво харчової  продукції
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170102

консервування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170103

зберігання i переробка зерна
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170104

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170105

виробництво цукристих речовин та полісахаридів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170106

бродильне виробництво i виноробство
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170107

виробництво жирів i жирозамінників
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170108

зберігання, консервування та переробка плодів i овочів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170109

зберігання, консервування та переробка м’яса
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170110

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05170111

зберігання, консервування та переробка молока
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або хімія


5.05180101

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05180102

оброблювання деревини
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.05180103

виготовлення меблів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010101

будівництво та експлуатація будівель i споруд
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010102

монтаж промислового устаткування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010103

будівництво гідротехнічних споруд
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010104

будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010105

обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010106

виготовлення металевих конструкцій
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010107

виготовлення будівельних деталей i  конструкцій
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010108

будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010109

будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010110

будівництво мостів та інших штучних споруд
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010111

будівництво тунелів та метрополітенів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010112

будівництво теплових і атомних електростанцій
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010113

монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010114

монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010115

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010201

архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр
українська мова,

творчий конкурс


українська мова та література,

творчий конкурс


5.06010301

обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведенння
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.06010302

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010101

організація та регулювання дорожнього руху
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010102

організація перевезень i управління на автотранспорті
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010103

організація перевезень i управління на залізничному транспорті
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010104

організація авіаційних перевезень
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010105

організація перевезень i перевантажень на водному транспорті
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010201

обслуговування повітряного руху
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010202

льотна експлуатація повітряних суден
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010301

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010302

технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010401

судноводіння на морських шляхах
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010402

судноводіння на внутрішніх водних шляхах
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010403

експлуатація суднових  енергетичних установок
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010404

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010405

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010406

експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010407

експлуатація електрообладнання та автоматики суден
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010501

технічне обслуговування,  ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010502

технічне обслуговування і ремонт вагонів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010503

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010504

технічне обслуговування та  ремонт пристроїв електропостачання залізниць
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010601

обслуговування транспортних засобів високої прохідності
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.07010602

обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.08010101

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.08010102

землевпорядкування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.08010103

картографічні роботи
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.09010101

промислове квітництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010102

організація і технологія ведення фермерського господарства
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010103

виробництво і переробка продукції рослинництва
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010201

виробництво і переробка продукції тваринництва
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010202

бджільництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010203

звірівництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010301

лісове господарство
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010302

мисливське господарство
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010303

зелене будівництво і садово-паркове господарство
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09010304

природно-заповідна справа
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09020101

рибництво і аквакультура
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або біологія


5.09020102

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.10010101

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання  в агропромисловому комплексі
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.10010201

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.10010202

експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.10010203

експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.11010101

ветеринарна медицина
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або хімія


5.12010101

лікувальна справа
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або хімія


5.12010102

сестринська справа
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або хімія


5.12010103

медико-профілактична справа
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або хімія


5.12010104

стоматологія
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або хімія


5.12010105

акушерська справа
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або хімія


5.12010106

стоматологія ортопедична
українська мова,

творчий конкурс (ліплення або різьблення)


українська мова та література,

творчий конкурс (ліплення або різьблення)


5.12010107

стоматологічна справа
українська мова,

біологія


українська мова та література,

біологія або хімія


5.12010201

лабораторна діагностика
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або біологія


5.12020101

фармація
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або біологія


5.12020102

аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або біологія


5.12020103

виробництво фармацевтичних препаратів
українська мова,

хімія


українська мова та література,

хімія або біологія


5.13010101

соціальна робота
українська мова,

історія України


українська мова та література,

історія України або географія


5.13010102

протезне виробництво
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.14010101

готельне обслуговування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або географія


5.14010102

ресторанне обслуговування
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або географія


5.14010201

обслуговування та ремонт електропобутової техніки
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.14010202

організація обслуговування населення
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або географія


5.14010301

туристичне обслуговування
українська мова,

географія


українська мова та література,

географія або математика


5.17020101

організація та техніка цивільного захисту
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.17020102

радіаційний та хімічний контроль
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика


5.17020301

організація та техніка протипожежного захисту
українська мова,

математика


українська мова та література,

математика або фізика