23 січ. 2012 р.

Характеристика теста ЗНО 2012 по всемирной истории

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня (23 января!) Украинский центр оценивания качества образования разместил у себя на сайте характеристику теста ЗНО 2012 по всемирной истории.

Вы не поверите - она один в один похожа на характеристику теста по истории Украины (то же время, то же максимальное количество набранных баллов...)

Да что я буду рассказывать - смотрите сами ;)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії (затверджено наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 12.12.2011 р. № 1421).

Загальна кількість завдань тесту – 60.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест із всесвітньої історії складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–48). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№49–53). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№54–56). До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№57–60). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

Схеми оцінювання завдань тесту з всесвітньої історії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з всесвітньої історії, – 89.

(взято с сайта УЦОЯО)

Посмотреть выдержки из характеристик других тестов ЗНО 2012 можно по этим ссылкам:

Характеристики тестов ЗНО 2012. Обзор. Часть 1

Характеристики тестов ЗНО 2012. Обзор. Часть 2