27 бер. 2012 р.

Кому красный диплом?

Небольшая заметка о разъяснениях МОНМСУ касательно получения красных дипломов выпускниками вузов I-IV уровней аккредитации.


Здравствуйте, уважаемые читатели!

Давненько я уже ничего не писал для студентов. Все больше для поступающих :)

Решил исправиться. Тем более, что повод появился - Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины разослало руководителям высших учебных заведений следующее письмо:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
№1/9-226 від 26 березня 2012 року
Керівникам вищих навчальних закладів
Щодо документів про вищу освіту з відзнакою
У зв’язку із численними зверненнями вищих навчальних закладів та громадян з питання видачі документів про вищу освіту з відзнакою повідомляємо.
Документи про вищу освіту з відзнакою видаються відповідно до пункту 3.12.3.5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти від 2 червня 1993 р. №161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 листопада 1993 р. за №173, та пункту 12 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р.№65.
Зазначеними актами законодавства не передбачено врахування результатів навчання за попереднім освітньо-кваліфікаційним рівнем при прийнятті рішення щодо видачі документів про вищу освіту з відзнакою за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
Водночас, звертаємо увагу, на те, що документ про вищу освіту з відзнакою видається за умови, якщо студент виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії) вищого навального закладу.
Лист від 12 березня 2011 р. №1/9-169 про відкликання листа від 9 червня 2010 р. №1/9-401щодо документів про вищу освіту з відзнакою Міністерство відкликає.
Міністр       Д.В. Табачник

(честно взято с сайта Освіта.ua)

То есть, даже если Вы получили диплом бакалавра (или младшего специалиста) с оценками, оставляющими желать лучшего, но в магистратуре учились на "хорошо" и "отлично" - Вы имеете право на получение "красного" диплома магистра.

Кстати:
Согласно п. 12 Положения об образовательно-квалификационных уровнях, для получения диплома с отличием (или "красного" диплома), выпускнику необходимо иметь не менее 75% оценок "отлично" (остальные должны быть "хорошо"), и получить только оценки "отлично" на выпускных экзаменах (государственной аттестации)