15 лист. 2012 р.

Кому дополнительные баллы?

Перечень специальностей, для поступления на которые вузы могут начислять дополнительные баллы выпускникам своих подкурсов


Здравствуйте, уважаемые читатели!

Министерство образования опубликовало список естественно-математических и инженерно-технических специальностей (направлений подготовки), для поступления на которые вузы могут выпускникам своих подготовительных курсов начислять дополнительные баллы (до 2-х баллов поступающим в колледжи (специальности, код которых в таблице начинается на 5...), и до 20-ти баллов поступающим в университеты (направления подготовки, код которых в таблице начинается на 6...) ).

Додаток  4 
до Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України у 2013 році

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей

Код
спеціальності
Назва спеціальності
5. 04010101
аналітичний контроль якості хімічних сполук
5.04010301
пошук та розвідка геологічними методами
5.04010302
пошук та розвідка геофізичними методами
5.04010303
пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами
5. 04010304
розвідування нафтових та газових родовищ
5.04010501
метеорологічні та гідрологічні спостереження
5.04010502
експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем
5.04010503
експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій
5.04010601
експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища
5.04010602
прикладна екологія
5.04030101
прикладна математика
5.05010101
обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010102
обслуговування  систем  баз даних і знань
5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем i мереж
5.05010301
розробка програмного забезпечення
5.05020101
обслуговування систем управління і автоматики
5.05020102
обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем
5.05020201
монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва
5.05020202
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях
5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті
5.05020205
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
5.05030101
відкрита розробка корисних копалин
5.05030102
підземна розробка корисних копалин
5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
5.05030104
шахтне і підземне будівництво
5.05030105
маркшейдерська справа
5.05030106
буріння свердловин
5.05030201
механізація та автоматизація торфового виробництва
5.05030301
збагачення корисних копалин
5.05030302
обробка природного каменю
5.05030401
експлуатація нафтових i газових свердловин
5.05030402
випробування свердловин на нафту і газ
5.05030403
експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ
5.05030404
обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових промислів
5.05040101
агломераційне виробництво
5.05040102
доменне виробництво
5.05040103
виробництво сталі і феросплавів
5.05040104
виробництво кольорових металів i сплавів
5.05040105
переробка вторинних кольорових та чорних металів
5.05040106
обробка металів тиском
5.05040201
ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
5.05040301
термічна обробка металів
5.05040302
виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів
5.05050201
технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування
5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів
5.05050203
обслуговування засобів гідромеханізації
5.05050204
експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання
5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
5.05050208
експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування
5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості
5.05050211
обслуговування машин i технологічних ліній пакування
5.05050212
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
5.05050213
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт
5.05050214
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
5.05050215
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування
5.05050216
експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання
5.05050301
інструментальне виробництво
5.05050302
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
5.05050303
виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів
5.05050304
виробництво абразивного та алмазного інструменту
5.05050305
виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації
5.05050306
виробництво двигунів
5.05050307
виробництво автомобілів  і  тракторів
5.05050308
виробництво сільськогосподарських машин
5.05050309
виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання
5.05050310
важке машинобудування (за видами )
5.05050311
хімічне і нафтове машинобудування ( за видами )
5.05050312
виробництво рейкового транспорту (за видами)
5.05050401
зварювальне виробництво
5.05050402
газо-, електротермічне нанесення покриття
5.05050403
контроль якості металів і зварних з’єднань
5.05050404
обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва
5.05060101
монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій
5.05060102
підготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях
5.05060103
монтаж i обслуговування теплотехнічного устаткування i систем теплопостачання
5.05060104
експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання
5.05060201
монтаж i експлуатація гідроенергетичних установок
5.05060301
монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій
5.05060401
конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання
5.05060402
конструювання і виробництво турбінних установок
5.05060403
монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок
5.05070101
монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем
5.05070102
будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі
5.05070103
електропостачання
5.05070104
монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд
5.05070105
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
5.05070106
монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами
5.05070107
монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем
5.05070108
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів
5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів
5.05070201
виробництво електричних машин і апаратів
5.05070202
монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
5.05070203
виробництво автоматизованих електротермічних систем
5.05070204
експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту
5.05070205
обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
5.05080201
конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки
5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
5.05080301
виробництво і експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок
5.05090101
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден
5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів
5.05090104
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв
5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури
5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку
5.05090302
технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки
5.05090303
монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
5.05090304
виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку
5.05090305
обслуговування обладнання підприємств зв'язку
5.05090306
монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення
5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку  рухомої служби
5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації
5.05090401
організація та експлуатація поштового зв’язку
5.05090402
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку
5.05100101
радіотехнічні вимірювання
5.05100102
електротеплотехнічні вимірювання
5.05100103
механічні вимірювання
5.05100301
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання
5.05100401
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів
5.05110101
виробництво авіаційних літальних апаратів
5.05110102
виробництво ракетно-космічних літальних апаратів
5.05110201
виробництво авіаційних двигунів
5.05110301
обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексів
5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів
5.05120101
суднокорпусобудування
5.05120102
обслуговування суднового обладнання
5.05120103
монтаж і проектування суднових машин і механізмів
5.05120104
монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
5.05130101
виробництво органічних речовин
5.05130102
виробництво неорганічних речовин
5.05130103
переробка нафти і газу
5.05130104
коксохімічне виробництво
5.05130105
виробництво твердих хімічних речовин
5.05130106
виробництво обладнання з високоенергетичними i швидкодіючими сполуками
5.05130107
виготовлення виробів i покрить з полімерних матеріалів
5.05130108
виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв
5.05130109
виробництво тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів i виробів
5.05130110
виробництво високомолекулярних сполук
5.05130111
хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів
5.05130201
опоряджувальне виробництво
5.05130202
технологія обробки шкіри та хутра
5.05140101
біохімічне виробництво
5.05150101
друкарське виробництво
5.05150102
розробка, виготовлення та оформлення пакувань
5.05150103
комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації
5.05150104
дизайн друкованої продукції
5.05160101
первинна обробка волокнистих матеріалів
5.05160102
виробництво та дизайн пряжі
5.05160103
виробництво та дизайн тканин і трикотажу
5.05160104
виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів
5.05160201
швейне виробництво
5.05160202
виготовлення виробів із шкіри
5.05160203
моделювання та конструювання промислових виробів
5.05160204
колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості
5.05160205
виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів
5.05170101
виробництво харчової  продукції
5.05170102
консервування
5.05170103
зберігання i переробка зерна
5.05170104
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів
5.05170105
виробництво цукристих речовин та полісахаридів
5.05170106
бродильне виробництво i виноробство
5.05170107
виробництво жирів i жирозамінників
5.05170108
зберігання, консервування та переробка плодів i овочів
5.05170109
зберігання, консервування та переробка м’яса
5.05170110
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів
5.05170111
зберігання, консервування та переробка молока
5.05180101
лісозаготівля та первинне оброблювання деревини
5.05180102
оброблювання деревини
5.05180103
виготовлення меблів
5.06010101
будівництво та експлуатація будівель i споруд
5.06010102
монтаж промислового устаткування
5.06010103
будівництво гідротехнічних споруд
5.06010104
будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення
5.06010105
обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд
5.06010106
виготовлення металевих конструкцій
5.06010107
виготовлення будівельних деталей i  конструкцій
5.06010108
будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій
5.06010109
будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів
5.06010110
будівництво мостів та інших штучних споруд
5.06010111
будівництво тунелів та метрополітенів
5.06010112
будівництво теплових і атомних електростанцій
5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання
5.06010114
монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції
5.06010115
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
5.06010201
архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 
5.06010301
обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведенння
5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд
5.07010101
організація та регулювання дорожнього руху
5.07010102
організація перевезень i управління на автотранспорті
5.07010103
організація перевезень i управління на залізничному транспорті
5.07010104
організація авіаційних перевезень
5.07010105
організація перевезень i перевантажень на водному транспорті
5.07010201
обслуговування повітряного руху
5.07010202
льотна експлуатація повітряних суден
5.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і двигунів
5.07010302
технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах
5.07010303
технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами
5.07010401
судноводіння на морських шляхах
5.07010402
судноводіння на внутрішніх водних шляхах
5.07010403
експлуатація суднових  енергетичних установок
5.07010404
судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах
5.07010405
судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден
5.07010406
експлуатація обладнання радіозв’язку та електрорадіонавігація суден
5.07010407
експлуатація електрообладнання та автоматики суден
5.07010501
технічне обслуговування,  ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
5.07010502
технічне обслуговування і ремонт вагонів
5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства
5.07010504
технічне обслуговування та  ремонт пристроїв електропостачання залізниць
5.07010601
обслуговування транспортних засобів високої прохідності
5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів
5.08010101
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
5.08010102
землевпорядкування
5.08010103
картографічні роботи
5.09020102
експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури
5.10010101
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання  в агропромисловому комплексі
5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
5.10010201
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
5.10010202
експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання
5.10010203
експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
5.13010102
протезне виробництво
5.14010201
обслуговування та ремонт електропобутової техніки
5.17020101
організація та техніка цивільного захисту
5.17020102
радіаційний та хімічний контроль
5.17020301
організація та техніка протипожежного захисту


Шифр галузі
Найменування галузі знань
Напрям підготовки
Код напряму підготовки

04015
Природничі науки
хімія*

6.040101
біологія*
6.040102
геологія*
6.040103
географія*
6.040104
гідрометеорологія
6.040105
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*
6.040106
0402
Фізико-математичні науки
математика*
6.040201
механіка
6.040202
фізика*
6.040203
прикладна фізика*
6.040204
статистика
6.040205
астрономія
6.040206 
0403
Системні науки та кібернетика
прикладна математика
6.040301
інформатика*
6.040302
системний аналіз
6.040303
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
комп’ютерні науки
6.050101
комп’ютерна інженерія
6.050102
програмна інженерія
6.050103
0502
Автоматика та управління
системна інженерія
6.050201
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.050202
0503


Розробка корисних копалин

гірництво
6.050301
торфова справа
6.050302
переробка корисних
копалин
6.050303
нафтогазова справа


6.050304
0504
Металургія та матеріалознавство
металургія
6.050401
ливарне виробництво
6.050402
інженерне матеріалознавство
6.050403
0505
Машинобудування та матеріалообробка
прикладна механіка
6.050501
інженерна механіка
6.050502
машинобудування
6.050503
зварювання
6.050504
0506Енергетика та енергетичне машинобудування
теплоенергетика
6.050601
гідроенергетика
6.050602
атомна енергетика
6.050603
енергомашинобудування
6.050604
0507
Електротехніка та електромеханіка
електротехніка та електротехнології
6.050701
електромеханіка
6.050702
0508
Електроніка
мікро- та наноелектроніка
6.050801
електронні пристрої та системи
6.050802
акустотехніка
6.050803
0509
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок
радіотехніка
6.050901
радіоелектронні апарати
6.050902
телекомунікації
6.050903
мережі та системи поштового зв’язку
6.050904
0510
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології
метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
6.051001
метрологія, стандартизація та сертифікація
6.051002
приладобудування
6.051003
оптотехніка
6.051004
0511
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
авіа- і ракетобудування
6.051101
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
6.051102
авіоніка
6.051103
0512
Морська техніка
суднобудування та океанотехніка
6.051201
0513
Хімічна технологія та інженерія
хімічна технологія
6.051301
хімічна інженерія
6.051302
0514
Біотехнологія
біотехнологія
6.051401
біомедична інженерія
6.051402
0515
Видавничо-поліграфічна справа
видавничо-поліграфічна справа
6.051501
0516
Текстильна та легка промисловість
технологія та дизайн текстильних матеріалів
6.051601
технологія виробів легкої промисловості
6.051602
0517
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
харчові технології та інженерія
6.051701
0518
Оброблювання деревини
деревооброблювальні технології
6.051801
0601
Будівництво та архітектура
будівництво
6.060101

гідротехніка (водні ресурси)
6.060103
0701
Транспорт і транспортна інфраструктура
транспортні технології (за видами транспорту)
6.070101
аеронавігація
6.070102
обслуговування повітряних суден
6.070103
морський та річковий транспорт
6.070104
рухомий склад залізниць 
6.070105
автомобільний транспорт
6.070106
системи забезпечення руху поїздів
6.070107 
залізничні споруди та колійне господарство 
6.070108 
0801
Геодезія та землеустрій
геодезія, картографія та землеустрій
6.080101
0901
Сільське господарство і лісівництво
лісове і садово-паркове господарство
6.090103
лісозаготівля
6.090104
1001
Техніка та енергетика аграрного виробництва
енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
6.100101
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
6.100102
1701
Інформаційна безпека
безпека інформаційних і комунікаційних систем
6.170101
системи технічного захисту інформації
6.170102
управління інформаційною безпекою
6.170103
1702
Цивільна безпека
пожежна безпека
6.170203

* Напрями, за якими, у тому числі, передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти


Подпишитесь на обновления - введите свой e-mail:
Вы можете помочь продвижению образовательного блога "Учись", разместив ссылку на понравившийся материал с помощью сервиса закладок, кнопки которого расположены под этой записью. Спасибо!