15 лист. 2012 р.

Какие тесты ЗНО нужны для поступления?

Утвержденный перечень тестов ЗНО (вступительных экзаменов) и творческих конкурсов для поступления в вузы Украины в 2013 году


Здравствуйте, уважаемые читатели!

Министерство образования опубликовало у себя на сайте перечень тестов ЗНО и вступительных экзаменов для поступления в вузы Украины на 2013 год.

Додаток 1
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України 
у 2013 році

Перелік
конкурсних предметів та творчих конкурсів
при вступі на основі повної загальної середньої освіти
до вищих навчальних закладів
для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Шифр галузі
Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Код напряму підготовки (спеціальності)
Назва предметів та творчих конкурсів
0101
Педагогічна освіта
дошкільна освіта
6.010101
українська мова та література,
біологія,
математика або історія України

початкова освіта
6.010102
українська мова та література, математика,
біологія або історія України
технологічна освіта
6.010103
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
професійна освіта
(за профілем)
6.010104
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
корекційна освіта
(за нозологіями)
6.010105
українська мова та література, біологія,
іноземна мова або історія України
соціальна педагогіка
6.010106
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова  література
0102
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
фізичне виховання*
6.010201
українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс

спорт
6.010202
українська мова та література, біологія,
творчий конкурс
здоров’я людини*
6.010203
українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс
0201

Культура

культурологія
6.020101
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література
книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
6.020102
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література
музейна справа
та охорона пам’яток історії та культури
6.020103
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література
народна художня творчість
6.020104
українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс
документознавство та інформаційна діяльність
6.020105
українська мова та література,
історія України,
математика або  світова література
менеджмент соціокультурної діяльності
6.020106
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література
0202

Мистецтво

театральне мистецтво
6.020201
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
хореографія*
6.020202
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
кіно -,
телемистецтво
6.020203
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
музичне мистецтво*
6.020204
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
образотворче мистецтво*

6.020205
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
реставрація творів мистецтва
6.020206
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
дизайн*
6.020207
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
декоративно-прикладне мистецтво
6.020208
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
естрадно-циркове мистецтво
6.020209
українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс
фотомистецтво
6.020210
українська мова та література,
хімія,
творчий конкурс
0203

Гуманітарні науки

філософія*
6.020301
українська мова та література,
історія України,
світова література або іноземна мова
історія*
6.020302
українська мова та література,
історія України,
всесвітня історія або іноземна мова
філологія*
6.020303
українська мова та література,
іноземна мова або російська мова (за профілем),
історія України або світова література
богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)*
6.020304
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література
0301
Соціально-політичні науки
соціологія
6.030101
українська мова та література,
історія України,
математика або іноземна мова
психологія*
6.030102
українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова
практична психологія*
6.030103
українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова
політологія*
6.030104
українська мова та література,
історія України,
всесвітня історія або іноземна мова
0302
Міжнародні відносини
міжнародні відносини
6.030201
українська мова та література, іноземна мова,
всесвітня історія або географія
міжнародне право
6.030202
українська мова та література, іноземна мова,
всесвітня історія або географія
міжнародні економічні відносини
6.030203
українська мова та література, іноземна мова,
математика або географія
міжнародна інформація
6.030204
українська мова та література, іноземна мова,
всесвітня історія або математика
країнознавство
6.030205
українська мова та література,
географія,
всесвітня історія або іноземна мова
міжнародний бізнес
6.030206
українська мова та література, іноземна мова,
математика або всесвітня історія
0303
Журналістика та інформація
журналістика
6.030301
українська мова та література,
іноземна мова або російська мова,
творчий конкурс
реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)
6.030302
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література
видавнича справа та редагування
6.030303
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика
0304
Право
правознавство
6.030401
українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика
правоохоронна діяльність
6.030402
українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс
0305
Економіка та підприємництво
економічна теорія
6.030501
українська мова та література, математика,
історія України або географія
економічна кібернетика
6.030502
українська мова та література, математика,
історія України або географія
міжнародна економіка
6.030503
українська мова та література, математика,
іноземна мова або географія
економіка підприємства
6.030504
українська мова та література, математика,
історія України або географія
управління персоналом та економіка праці
6.030505
українська мова та література, математика,
історія України або географія
прикладна статистика
6.030506
українська мова та література, математика,
історія України або географія
маркетинг
6.030507
українська мова та література, математика,
історія України або географія
фінанси і кредит
6.030508
українська мова та література, математика,
історія України або географія
облік і аудит
6.030509
українська мова та література, математика,
історія України або географія
товарознавство і торговельне підприємництво
6.030510
українська мова та література, математика,
географія або хімія
0306
Менеджмент і адміністрування
менеджмент
6.030601
українська мова та література, математика,
географія або іноземна мова
0401
Природничі науки
хімія*

6.040101
українська мова та література,
хімія,
фізика або математика
біологія*
6.040102
українська мова та література, біологія,
фізика або хімія
геологія*
6.040103
українська мова та література, математика,
географія або фізика
географія*
6.040104
українська мова та література, географія,
історія України або математика
гідрометеорологія
6.040105
українська мова та література, географія,
математика або фізика
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*
6.040106
українська мова та література, математика,
хімія або географія
0402
Фізико-математичні науки
математика*
6.040201
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
механіка
6.040202
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
фізика*
6.040203
українська мова та література,
фізика,
математика або хімія
прикладна фізика*
6.040204
українська мова та література,
фізика,
математика або хімія
статистика
6.040205
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
астрономія
6.040206 
українська мова та література,
фізика,
математика або хімія
0403
Системні науки та кібернетика
прикладна математика
6.040301
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
інформатика*
6.040302
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
системний аналіз
6.040303
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
комп’ютерні науки
6.050101
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
комп’ютерна інженерія
6.050102
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
програмна інженерія
6.050103
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
0502
Автоматика та управління
системна інженерія
6.050201
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.050202
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
0503


Розробка корисних копалин
гірництво
6.050301
українська мова та література, математика,
фізика або географія
торфова справа
6.050302
українська мова та література, математика,
фізика або географія
переробка корисних
копалин
6.050303
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
нафтогазова справа

6.050304
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0504
Металургія та матеріалознавство
металургія
6.050401
українська мова та література, математика,
фізика або  хімія
ливарне виробництво
6.050402
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
інженерне матеріалознавство
6.050403
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0505
Машинобудування та матеріалообробка
прикладна механіка
6.050501
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
інженерна механіка
6.050502
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
машинобудування
6.050503
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
зварювання
6.050504
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0506Енергетика та енергетичне машинобудування
теплоенергетика
6.050601
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
гідроенергетика
6.050602
українська мова та література, математика,
фізика або географія
атомна енергетика
6.050603
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
енергомашинобудування
6.050604
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0507
Електротехніка та електромеханіка
електротехніка та електротехнології
6.050701
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
електромеханіка
6.050702
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0508
Електроніка
мікро- та наноелектроніка
6.050801
українська мова та література,
фізика,
математика або хімія
електронні пристрої та системи
6.050802
українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова
акустотехніка
6.050803
українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова
0509
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок
радіотехніка
6.050901
українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова
радіоелектронні апарати
6.050902
українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова
телекомунікації
6.050903
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
мережі та системи поштового зв’язку
6.050904
українська мова та література, математика,
фізика або географія
0510
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології
метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
6.051001
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
метрологія, стандартизація та сертифікація
6.051002
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
приладобудування
6.051003
українська мова та література,
фізика,
математика або хімія
оптотехніка
6.051004
українська мова та література,
фізика,
математика або хімія
0511
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
авіа- і ракетобудування
6.051101
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
6.051102
українська мова та література, математика,
фізика або хімія


авіоніка
6.051103
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
0512
Морська техніка
суднобудування та океанотехніка
6.051201
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
0513
Хімічна технологія та інженерія
хімічна технологія
6.051301
українська мова та література,
хімія,
математика або фізика
хімічна інженерія
6.051302
українська мова та література,
хімія,
математика або фізика
0514
Біотехнологія
біотехнологія
6.051401
українська мова та література,
хімія,
біологія або математика
біомедична інженерія
6.051402
українська мова та література,
хімія,
біологія або математика
0515
Видавничо-поліграфічна справа
видавничо-поліграфічна справа
6.051501
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0516
Текстильна та легка промисловість
технологія та дизайн текстильних матеріалів
6.051601
українська мова та література, математика,
хімія або фізика
технологія виробів легкої промисловості
6.051602
українська мова та література, математика,
хімія або біологія
0517
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
 харчові технології та інженерія
6.051701
українська мова та література, математика,
хімія або іноземна мова
0518
Оброблювання деревини
деревооброблювальні технології
6.051801
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0601
Будівництво та архітектура
будівництво
6.060101
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
архітектура
6.060102
українська мова та література, математика,
творчий конкурс
гідротехніка (водні ресурси)
6.060103
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
0701
Транспорт і транспортна інфраструктура
транспортні технології (за видами транспорту)
6.070101
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
аеронавігація
6.070102
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
обслуговування повітряних суден
6.070103
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
морський та річковий транспорт
6.070104
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
рухомий склад залізниць 
6.070105
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
автомобільний транспорт
6.070106
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
системи забезпечення руху поїздів
6.070107 
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
залізничні споруди та колійне господарство 
6.070108 
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
0801
Геодезія та землеустрій
геодезія, картографія та землеустрій
6.080101
українська мова та література, математика,
історія України або географія
0901
Сільське господарство і лісництво
агрономія
6.090101
українська мова та література, біологія,
хімія або математика
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
6.090102
українська мова та література,
біологія,
математика або фізика
лісове і садово-паркове господарство
6.090103
українська мова та література, математика,
біологія або іноземна мова
лісозаготівля
6.090104
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
захист рослин
6.090105  
українська мова та література,
біологія,
хімія або математика
0902
Рибне господарство та аквакультура
водні біоресурси та аквакультура
6.090201
українська мова та література, біологія,
математика або географія
рибальство
6.090202
українська мова та література,  біологія,
математика або географія
1001
Техніка та енергетика аграрного виробництва
енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
6.100101
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
6.100102
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
1101
Ветеринарія
ветеринарна медицина
6.110101
українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
1201
Медицина
сестринська справа
6.120101
українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
лабораторна діагностика
6.120102
українська мова та література, біологія,
фізика або математика
1202
Фармація
фармація
6.120201
українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика
1301
Соціальне забезпечення
соціальна допомога
6.130101
українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова
соціальна робота
6.130102  
українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова
1401
Сфера обслуговування
готельно-ресторанна справа
6.140101
українська мова та література, іноземна мова,
географія або математика
побутове обслуговування
6.140102
українська мова та література, математика,
іноземна мова або географія
туризм
6.140103
українська мова та література, географія,
історія України або іноземна мова
1601
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону


визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОНмолодьспортом
1701
Інформаційна безпека
безпека інформаційних і комунікаційних систем
6.170101
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
системи технічного захисту інформації
6.170102
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
управління інформаційною безпекою
6.170103
українська мова та література, математика,
фізика або іноземна мова
1702
Цивільна безпека
цивільний захист
6.170201
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
охорона праці
6.170202
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
пожежна безпека
6.170203
українська мова та література, математика,
фізика або хімія
1101
Ветеринарія
ветеринарна медицина (за видами)
7.11010101
8.11010101

українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва
7.11010102
8.11010102

українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
ветеринарна гігієна та санітарія
7.11010203
8.11010203

українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
ветеринарна фармація
7.11010204
8.11010204

українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
лабораторна діагностика хвороб тварин
7.11010205
8.11010205

українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
ветеринарна біотехнологія
7.11010206
8.11010206

українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
1201
Медицина
лiкувальна справа
7.12010001
8.12010001
українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
педiатрiя
7.12010002
8.12010002
українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
медико-профiлактична справа
7.12010003
8.12010003
українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
медична психологія
7.12010004
8.12010004
українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика
стоматологiя 
7.12010005
8.12010005
українська мова та література, біологія,
хімія або фізика
1202
Фармацiя     
фармація
7.12020102
8.12020102
українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика
клінічна фармацiя
7.12020102
8.12020102
українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика
технології фармацевтичних препаратів
7.12020103
8.12020103
українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика
технології парфумерно-косметичних засобів
7.12020104
8.12020104
українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика*  Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

Подпишитесь на обновления - введите свой e-mail:
Вы можете помочь продвижению образовательного блога "Учись", разместив ссылку на понравившийся материал с помощью сервиса закладок, кнопки которого расположены под этой записью. Спасибо!