20 груд. 2014 р.

Правила прийому вузів України на 2015 рік

Підбірка посилань на сторінки з правилами прийому 2015 року перших ста вузів Консолідованого рейтингу вузів України

Мої вітання, шановні читачі!

Вже зовсім небагато часу залишається до початку реєстрації на ЗНО 2015. А як ви всі знаєте - цьогоріч у різних внз можуть бути різні тести на одні і ті самі спеціальності. Тому, аби легше Вам було шукати, дивитися, порівнювати і обирати для себе тести ЗНО - роблю невеличку підбірку посилань на правила прийому у 2015 році в українські університети.

Послідовність вузів взято з Консолідованого рейтингу вузів України у 2014 році.  От як вони по рейтингу йдуть - так і тут розміщені.

Так як вузів в Україні багато - поки що взяв ТОП 100. Можливо, трошки пізніше, доберуся і до другої сотні.

Інформація станом на 20.12.2014 року

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (додаток)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Львівський національний університет імені Івана Франка 
Національний університет "Львівська політехніка"
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (правил на 2015 рік не знайшов)
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (правил на 2015 рік не знайшов)
Донецький національний технічний університет (правил на 2015 рік не знайшов)
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького (правил на 2015 рік не знайшов)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний авіаційний університет (додатки)
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 
Сумський державний університет (додаток)
Донецький національний університет (правил на 2015 рік не знайшов)
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Одеський національний політехнічний університет (додаток)
Національний гірничий університет
Вінницький національний технічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (правил на 2015 рік не знайшов)
Київський національний університет технологій та дизайну
Національний університет харчових технологій
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Севастопольський національний технічний університет (правил на 2015 рік не знайшов)
Буковинський державний медичний університет
Національна металургійна академія України 
Тернопільський національний економічний університет
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (правил на 2015 рік не знайшов)
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Дніпропетровська медична академія
Одеський національний медичний університет
Запорізький національний технічний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет 
Запорізький національний університет
Донбаська державна машинобудівна академія 
Ужгородський національний університет
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Івано-Франківський національний медичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Харківський національний економічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет водного господарства та природокористування
Приазовський державний технічний університет (переліка тестів ЗНО не знайшов)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (правил на 2015 рік не знайшов)
Університет економіки та права "КРОК"
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського (правил на 2015 рік не знайшов)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (правил на 2015 рік не знайшов)
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет міського господарства (правил на 2015 рік не знайшов)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Національний фармацевтичний університет 
Національний університет "Одеська юридична академія" (правил на 2015 рік не знайшов)
Українська інженерно-педагогічна академія
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Одеська національна академія харчових технологій (правил на 2015 рік не знайшов)
Хмельницький національний університет 
Запорізький державний медичний університет
Національний транспортний університет (додатки)
Херсонський державний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Українська медична стоматологічна академія
Запорізька державна інженерна академія
Національна академія управління (правил на 2015 рік не знайшов)
Чернігівський національний технологічний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (додатки)
Київський університет імені Бориса Грінченка
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (правил на 2015 рік не знайшов)
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (додатків не знайшов)
Одеський національний економічний університет (тести - завантаження)
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Сумський національний аграрний університет
Донецький державний університет управління (правил на 2015 рік не знайшов)
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Національний університет "Острозька академія"
Житомирський державний технологічний університет (додаток)
Полтавська державна аграрна академія
Луганський державний медичний університет (правил на 2015 рік не знайшов)
Одеський державний екологічний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Львівська комерційна академія
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Луцький національний технічний університет
Київський національний університет культури і мистецтв


Щиро Ваш
автор освітнього блогу "Учись"
Підпишіться на оновлення - введіть свій e-mail:
Якщо Вам сподобався цей матеріал, Ви можете допомогти просуванню освітнього блогу "Учись", розмістивши посилання на нього в одній із соціальних мереж. Дякую!